Nous continguts!

martes, 9 de mayo de 2017

Els gitanos a l’època moderna

Campament de gitanos amb carros. Pintura de V. Van Gogh, 1888. Museé d’Orsay

Els gitanos a l'època moderna

Júlia Jordà Gisbert (jordagisbertj@gmail.com)

Resumen:
Breu repàs sobre la història de l’ètnia gitana a l’Europa Moderna i la seua arribada a la Península Ibèrica, així com de la legislació envers d’aquests durant el període. Primerament abordarem el tractament que van rebre dels Àustries al Regne de València, i de les condemnes d’aquests fetes per la Inquisició espanyola. Finalment, s’abraçarà l’actuació dels Borbons al conjunt de la Monarquia Hispànica, i el preu que els gitanos hagueren de pagar en les diverses èpoques pel fet de ser-ho.

Paraules clau:
Gitanos, Àustries, Borbons, Inquisició.

Publicar un comentario

 
Copyright © Clapir. Joves Historiadores i Historiadors Valencians, 2013-2017 - Plantilla creada per OddThemes, publicada per Gooyaabi Templates i editada pel Grup Clapir.